Produkter

Brouwerij Bockor

Brouwerij Bockor logo

Browerij Bockor startet i mai 1892, på den tiden da hver brygger brygget sin egen stil. Slik var det også med Bockor, som samme året lagde sin første «Ouden Triple», i dag kjent som flandern red ale.
Det er i dag 5. generasjon som eier bryggeriet i Flanderen hvor de har fortsatt å kombiner tradisjon med moderne metoder.