Birra Baladin

Om bryggeriet:

Teo Musso, grunnlegeren av Baladin, er viden kjent som gudfaren av italiensk håndverksøl. Det som i 1996 startet som et supplement til lokale pizzarier, har nå blitt et verdenskjent merke. De produserer neo-klassiske øl med inspirasjon fra klassiske ølland som Belgia,

Tyskland og England. Med et gjennomgående fokus på kvalitet har de valgt å produsere

sine egne råvarer, de produserer blant annet all sin basemalt og noe av humlen sin selv

www.baladin.it/